Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Behandeling
Besluit
Hoe kunt u ons steunen
Meer weten over de Vrienden

EEN AANVRAAG INDIENEN


wie de aanvraag voor de activiteit of voorziening indient;
wat de activiteit of voorziening inhoudt;
voor wie de activiteit of voorziening bedoeld is;
op welke wijze de activiteit of voorziening bijdraagt aan het welzijn van cliënten;
wat de tijdsplanning is, dus wanneer na eventuele honorering van de aanvraag tot uitvoering van de activiteit dan wel aanschaf van de voorziening wordt overgegaan;
voor welk bedrag een aanvraag wordt gedaan, dit voorzien van een offerte en eventueel een begroting. Indien de aanvraag een bedrag hoger dan €2000 betreft dienen 3 offertes overlegd te worden;
wat eventueel additionele financieringsbronnen zijn.

U kunt voor het indienen van aanvraag gebruik maken van het hiervoor bedoelde aanvraagformulier.

U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij het Secretariaat Stichting Vrienden van LuciVer.
De contactgegevens vindt u rechtsonder op deze pagina.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl