Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Aanvraag
Behandeling
Beoordeling
Besluit
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden?

EEN AANVRAAG INDIENEN


In de aanvraag dient de activiteit of de voorziening waar de aanvraag betrekking op heeft concreet omschreven te zijn naar doelstelling, uitvoering en resultaat. Dit betekent dat in ieder geval omschreven wordt:
wie de aanvraag voor de activiteit of voorziening indient;
wat de activiteit of voorziening inhoudt;
voor wie de activiteit of voorziening bedoeld is;
op welke wijze de activiteit of voorziening bijdraagt aan het welzijn van cliënten;
wat de tijdsplanning is, dus wanneer na eventuele honorering van de aanvraag tot uitvoering van de activiteit dan wel aanschaf van de voorziening wordt overgegaan;
voor welk bedrag een aanvraag wordt gedaan, dit voorzien van een offerte en eventueel een begroting. Indien de aanvraag een bedrag hoger dan €2000 betreft dienen 3 offertes overlegd te worden;
wat eventueel additionele financieringsbronnen zijn.

U kunt voor het indienen van aanvraag gebruik maken van het hiervoor bedoelde aanvraagformulier.

U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij het Secretariaat Stichting Vrienden van LuciVer.
De contactgegevens vindt u rechtsonder op deze pagina.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl