Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Behandeling
Besluit
Hoe kunt u ons steunen
Meer weten over de Vrienden

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG


Het bestuur van Stichting Vrienden van LuciVer beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende criteria:
De aanvraag dient te passen binnen de statuten van de Stichting Vrienden van LuciVer.
Dit betekent onder meer dat de gewenste activiteit of de voorziening gericht dient te zijn op het bevorderen van het welzijn van cliënten van LuciVer.
De ondersteuning van de Stichting Vrienden van LuciVer is nadrukkelijk niet bedoeld voor activiteiten of voorzieningen die normaliter uit het reguliere budget bekostigd zouden moeten worden.
De uitvoering van het plan dient nog niet gestart te zijn.
Uitvoering van het plan dient bij voorkeur ten goede te komen aan alle cliënten dan wel een groep cliënten.
Ook activiteiten of voorzieningen die ten goede komen aan medewerkers of vrijwilligers en daarmee indirect bijdragen aan het welzijn van cliënten kunnen voor honorering in aanmerking komen.
De financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteit of voorziening dient eenmalig te zijn. Structurele exploitatie wordt niet door de Stichting Vrienden van LuciVer financieel ondersteund.
De ondersteuning dient te passen binnen de financiële mogelijkheden van de Stichting Vrienden van LuciVer.
Voorts wordt de aanvraag beoordeeld naar kwaliteit en duurzaamheid, dit in relatie tot de hoogte van het aangevraagde budget.

Een voorgenomen besluit van Stichting Vrienden van LuciVer wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur van LuciVer.
Voor de bestuurder van LuciVer kan dit aanleiding zijn tot nader overleg met de aanvrager om zodoende een weloverwogen advies uit te kunnen brengen aan Stichting Vrienden van LuciVer.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl