Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Een TV voor La Verna
Geluidsinstallatie Portiuncula
Beschermnet dierenweide
Vervoer biljart Portiuncula
Huiskamer La Verna
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden?

STICHTING VRIENDEN VAN LUCIVER SCHENKT GELUIDSINSTALLATIE


Op maandag 16 maart 2015 bood Marjan van Gelder-Maas namens de Stichting Vrienden van LuciVer een geluidsinstallatie aan, die bestemd is voor de ontmoetingsruimte van de locatie Portiuncula.
Marjan overhandigde de geluidsinstallatie aan de initiatiefnemer van de aanvraag mevrouw Bakx, symbolisch in de vorm van een muzieksleutel.

Naar muziek luisteren, deelnemen aan activiteiten waarbij een spreker aanwezig is, een toespraak bij diverse gelegenheden, bingo, het komt allemaal voor in Portiuncula.
Stichting Vrienden van LuciVer vindt het belangrijk dat voor de bewoners die deze activiteiten bijwonen, alles duidelijk verstaanbaar is.
Omdat er geen geluidsinstallatie aanwezig was die aan de eisen voldoet, heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van LuciVer besloten een installatie voor Stichting LuciVer te financieren.

Stichting Vrienden van LuciVer wenst de bewoners van Portiuncula veel luisterplezier.

Stichting Vrienden van LuciVer
Aalsburg 2047
6602 VL Wijchen

vrienden@luciver.nl