Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden?
Doelstelling
Bestuur
Statuten en beleid
Financiën
ANBI-status
Disclaimer
Publicaties
Vragen?

WAT WILLEN WE BEREIKEN?


De stichting Vrienden van LuciVer richt zich op het bevorderen van het welzijn van cliënten van LuciVer. Wij doen dit door het financieel ondersteunen van activiteiten en voorzieningen die niet bekostigd kunnen worden vanuit het reguliere instellingsbudget van Stichting LuciVer, maar die voor het welzijn van de cliënten van LuciVer van grote betekenis zijn.
Stichting Vrienden van LuciVer
Aalsburg 2047
6602 VL Wijchen

vrienden@luciver.nl