Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Schenken
Vriend worden
Nalaten of legateren
Meer weten over de Vrienden

ÉÉNMALIGE SCHENKING


Aangezien Stichting Vrienden van LuciVer een ANBI-instelling is, is uw eenmalige schenking onder voorwaarden gedeeltelijk van uw belastbaar inkomen aftrekbaar. Meer over de voorwaarden die hieraan verbonden zijn leest u op de website van de belastingdienst.

Schenken
Wilt u een eenmalige schenking doen, dan kunt u deze overmaken op het banknummer
NL87 RABO 0107 2656 48 t.n.v. Stichting Vrienden van Luciver te Wijchen.

Wanneer u het werk van Stichting Vrienden van LuciVer éénmalig wilt steunen zijn wij u daar, uit naam van de cliënten, zeer dankbaar voor.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl