Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Vriend worden
Schenken
Nalaten of legateren
Meer weten over de Vrienden?

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL


De Stichting Vrienden van LuciVer kan niet bestaan zonder schenkers. Wij zijn voor ons werk geheel afhankelijk van particuliere bijdragen en hebben dus andere mensen nodig die als begunstiger willen meehelpen. U kunt Stichting Vrienden van LuciVer en daarmee de cliƫnten van LuciVer, ondersteunen bijvoorbeeld in de vorm van eenmalige of periodieke schenkingen, nalatenschappen of legaten.

ANBI
Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling (ANBI) gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden valt in deze categorie. Voor u is het voordeel dat, onder bepaalde voorwaarden, uw schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
De Stichting Vrienden van LuciVer heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Vragen
Heeft u vragen over de mogelijkheden tot schenking, lijfrente, nalatenschap of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u rechtsonder op deze pagina.
Stichting Vrienden van LuciVer
Aalsburg 2047
6602 VL Wijchen

vrienden@luciver.nl