Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Hoe kunt u ons steunen
Doneren
Vriend worden
Nalaten of legateren
Meer weten over de Vrienden

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL


De Stichting Vrienden van LuciVer kan niet bestaan zonder schenkers.
Wij zijn voor ons werk geheel afhankelijk van particuliere bijdragen en hebben dus andere mensen nodig die als begunstiger willen meehelpen.
U kunt Stichting Vrienden van LuciVer en daarmee de bewoners van LuciVer, ondersteunen bijvoorbeeld in de vorm van eenmalige of periodieke schenkingen, nalatenschappen of legaten.

Vragen
Heeft u vragen over de mogelijkheden tot schenking, lijfrente, nalatenschap of heeft u andere vragen?
Neemt u dan contact op met uw notaris.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl