Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Hoe kunt u ons steunen
Doneren
Vriend worden
Nalaten of legateren
Meer weten over de Vrienden

STICHTING VRIENDEN IN UW TESTAMENT


Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om het werk van de Stichting Vrienden van LuciVer op een bijzondere manier te steunen. U kunt er voor kiezen om de Stichting Vrienden van LuciVer als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of middels een legaat.

De erflater kan een specifiek doel hebben beschreven met betrekking tot de nalatenschap. Met bijzondere toewijding zal Stichting Vrienden van LuciVer dit doel naleven.
Wanneer de intenties van de erflater niet omschreven en ook anderszins niet bij ons bekend zijn, komen de gelden ten goede aan het basiskapitaal, zodat daarmee alle aandachtsgebieden van de Stichting Vrienden van LuciVer gesteund kunnen worden.

Met betrekking tot de erfbelasting geldt er een algehele vrijstelling, dit gezien de ANBI-status van Stichting Vrienden van LuciVer.

Erfstelling
Bij een erfstelling kunt u er voor kiezen om Stichting Vrienden van LuciVer geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Legaat
U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van LuciVer in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Vragen
Heeft u vragen over de mogelijkheden tot ondersteuning door nalatenschappen of legaten? Neemt u dan contact op met uw notaris.
Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl