Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Hoe kunt u ons steunen
Meer weten over de Vrienden
Bestuur
Statuten en beleid
Financiën
Disclaimer
Vragen?

WIE ZIJN WIJ?


Het bestuur van de Stichting per 21 maart 2022:

Voorzitter: de heer Ton van de Logt
Secretaris: de heer Ton Wiebe
Penningmeester: de heer Karst Visser
Algemeen bestuurslid: mevrouw Mirjam Rengelink

De samenstelling en zittingstermijn van het bestuur geschieden zoals bepaald in de statuten van de Stichting.

Bij bestuurswisselingen wordt er naar gestreefd niet meer dan één bestuurslid tegelijk te wisselen. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden.

Klik op de foto voor een vergroting


Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl