Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden?
Doelstelling
Bestuur
Statuten en beleid
Financiën
ANBI-status
Disclaimer
Publicaties
Vragen?

ONDERSTEUNING OOK VOOR DE TOEKOMST


Het bestuur van de stichting Vrienden van LuciVer gaat op een verantwoorde wijze om met het door de stichting beheerde vermogen. Hierbij is onze doelstelling om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen, met zo weinig mogelijk risico.
Ons streven is om ook op langere termijn de doelstellingen te kunnen waarmaken. Daarom wordt in beginsel slechts financiële steun verleend uit de revenuen van het vermogen.
Stichting Vrienden van Luciver legt jaarlijks financiële verantwoording af.
U kunt de jaarrekening 2016 hier downloaden en inzien.

Stichting Vrienden van LuciVer
Aalsburg 2047
6602 VL Wijchen

vrienden@luciver.nl