Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden
Doelstelling
Bestuur
Statuten en beleid
Financiën
ANBI-status
Disclaimer
Vragen?

ONDERSTEUNING OOK VOOR DE TOEKOMST


Het bestuur van de stichting Vrienden van LuciVer gaat op een verantwoorde wijze om met het door de stichting beheerde vermogen. Hierbij is onze doelstelling om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen, met zo weinig mogelijk risico.
Ons streven is om ook op langere termijn de doelstellingen te kunnen waarmaken. Daarom wordt in beginsel slechts financiële steun verleend uit de revenuen van het vermogen.
Stichting Vrienden van Luciver legt jaarlijks financiële verantwoording af.
U kunt hier de jaarrekening 2020 downloaden en inzien.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl