Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Aanvraag
Behandeling
Beoordeling
Besluit
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG


Binnen 1 maand na indiening ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt besproken tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van LuciVer. Mogelijk wordt u verzocht de aanvraag nader toe te lichten.

De bestuursvergadering van Stichting Vrienden van LuciVer vindt enkele keren per jaar plaats. Het kan dan ook enige tijd duren voor er uitsluitsel over de aanvraag gegeven wordt.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl