Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Behandeling
Besluit
Hoe kunt u ons steunen
Meer weten over de Vrienden

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG


Binnen 1 maand na indiening ontvangt de indiener van het verzoek een schriftelijke ontvangstbevestiging.
De aanvraag wordt besproken tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van LuciVer. Mogelijk wordt de verzoeker verzocht de aanvraag nader toe te lichten.

De bestuursvergadering van Stichting Vrienden van LuciVer vindt enkele keren per jaar plaats. Het kan dan ook enige tijd duren voor er uitsluitsel over de aanvraag gegeven wordt.

Een voorgenomen besluit van Stichting Vrienden van LuciVer wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur van LuciVer.
Voor de bestuurder van LuciVer kan dit aanleiding zijn tot nader overleg met de aanvrager om zodoende een weloverwogen advies uit te kunnen brengen aan Stichting Vrienden van LuciVer.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl