Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Behandeling
Besluit
Hoe kunt u ons steunen
Meer weten over de Vrienden

BESLUIT OVER DE AANVRAAG


Het bestuur van Stichting Vrienden van LuciVer beslist of de aanvraag geheel of gedeeltelijk of helemaal niet wordt gehonoreerd.
Het besluit wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager bekend gemaakt.
Aan toekenning van de financiering kunnen voorwaarden worden verbonden op het gebied van:

het afleggen van inhoudelijke en/of financiƫle verantwoording na afloop van of tijdens het project;
communicatieve uitingen;
vermelding van Stichting Vrienden van LuciVer bij communicatie en PR.

De toegezegde financiƫle ondersteuning kan worden ingetrokken als naar het inzicht van het bestuur van de Stichting Vrienden van LuciVer, niet of onvoldoende aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl