Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Aanvraag
Behandeling
Beoordeling
Besluit
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden

BESLUIT OVER WEL OF GEEN HONORERING VAN DE AANVRAAG


Het bestuur van Stichting Vrienden van LuciVer beslist of de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd of niet.
Het besluit wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan u bekend gemaakt.
Aan toekenning van de financiering kunnen voorwaarden worden verbonden op het gebied van:

het afleggen van inhoudelijke en/of financiƫle verantwoording na afloop van of tijdens het project;
communicatieve uitingen;
vermelding van Stichting Vrienden van LuciVer bij communicatie en PR.

De toegezegde financiƫle ondersteuning kan worden ingetrokken als naar het inzicht van het bestuur van de Stichting Vrienden van LuciVer, niet of onvoldoende aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl