Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Hoe kunt u ons steunen
Meer weten over de Vrienden
Bestuur
Statuten en beleid
Financiƫn
Disclaimer
Vragen?

GUNSTIG VOOR U EN VOOR ONS


Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling (ANBI) gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden van LuciVer valt in deze categorie. Het RSIN van de Stichting is 8067.15.741.
Voor u is het voordeel dat uw schenking, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
De Stichting Vrienden van LuciVer heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.

Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl